Aktuality

1. 4. 2010

8.4. 2010 v 17,00 Vás zvu do zámku v Ploskovicích u Litoměřic na vernisáž výstavy VÍT... (celý článek)

20. 11. 2009

Děkuji Vám, že jste přišli na mou vernisáž a vytvořili krásnou atmosféru! Vít

20. 10. 2009

19.11. 2009  v 17,00 vernisáž výstavy VÍT CIMBURA /ŽIDLE , HODINY, FOTOGRAMY v Muzeu... (celý článek)

Výstavy

Samostatné výstavy:

1994

- Vít Cimbura - Mőbel Design, Galerie Kreuzer, Amorbach, SRN

1995

- Vít Cimbura - Hodiny, Galerie Genia Loci, Praha

- Vít Cimbura - Mőbel Design, Hotel Pflaum, Pegnitz, SRN

1996

- Sculpt Uhren, Galerie Ars Temporis, Klagenfurt, Rakousko

- Vít Cimbura - Pendeluhren, Galerie Pragerkunstsalon, Norimberk, SRN

1998

- Vít Cimbura, Galerie Ars Temporis, Klagenfurt, Rakousko

- Vít Cimbura - Hodiny a židle, Pikartská věž, Úštěk

2004

- Vít Cimbura - Pendeluhren, Galerie Prager Kunstsalon, Norimberk, SRN

2009

- Vít Cimbura - Židle, hodiny, fotografiky, Muzeum umění a designu Benešov u Prahy

 

Kolektivní výstavy (výběr):

1986

- Židle 86, Nová síň, Praha

1987

- Studio Atika, Galerie v Karlově ulici, Praha

1988

- Interiérová a nábytková tvorba, Galerie Modrý pavilon, Praha

- Mladí pro mladé, Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy

- Studio Atika - Interiérové objekty, Galerie Na Můstku, Praha

- Studio Atika, Galerie pod podloubím, Olomouc

1989

- Salon užitého umění pražských výtvarných umělců´89, Sjezdový palác, Praha

- Atika a hosté, Galerie v Karlově ulici, Praha

- Studio Atika, Galerie Neotu, Paříž

- Galerie V.I.A., Paříž

- Studio Atika, Galerie Contra Forma, Berlín

1990

- 90er Möbeldesign aus Europa – Museum für angewandte Kust, Kolín nad Rýnem

- Heim und Handwerk, Regina Haus, Mnichov

- 5. Objekt & Design, Möbel Avantgarde Verkaufsschau, Mnichov

- Cesty k postmoderně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha

- Atika. Kunstrai 91, Amsterodam

- Designergruppe Atika – Prag, Galerie Tiller, Vídeň

- Atika Praha, Galerie Binnen, Amsterodam

1991

- Všeobecná československá výstava v Praze, Výstaviště, Praha – Holešovice

1992

- Atika - Objekt contra design, Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

- Atika - Objekt contra design, Výstavní síň Forum, Praha

- Objects du Design, Galerie Clara Scremini, Paříž

1993

- Přírůstky soudobého užitého umění z let 1981 – 1992, Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1994

- Salone Internazionale del Mobile, Milán

1995

- Designale, Mnichov

1999

- Český interiér a nábytkový design 1989 – 1999, Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Praha

- Signum design, Český design 1980 – 1990, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha

2001 – 2002

- Místo činu, Design 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum.

2002

- O židli, Dům umění v Opavě, Opava

- Židle nejen k sezení – k sezení nejen židle, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

2003

- Česká židle, Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Praha

2005

- Sny – cesty – realita: Český design 1990–2005, Národní galerie – Veletržní palác

2007

- Atika 1986 – 1992. Emoce a forma, Východočeská galerie v Pardubicích

- Atika 1986 – 1992. Emoce a forma, Muzeum umění Olomouc

- Atika. Nábytek – Svítidla – Objekty, Design centrum České republiky, Brno

- Atika. Designblok 2007. Superstudio, Thámova 14, Praha

 

Solo exhibitions: 

1994

- Vít Cimbura - Mőbel Design, Galerie Kreuzer, Amorbach, Germany

1995

- Vít Cimbura - Clocks, Genius Loci Gallery, Prague

- Vít Cimbura - Mőbel Design, Hotel Pflaum, Pegnitz, Germany

1996

- Vít Cimbura - Sculpt Uhren, Galerie Ars Temporis, Klagenfurt

- Vít Cimbura - Uhren, Tantris, Munich, Germany

- Vít Cimbura - Pendeluhren, Galerie Pragerkunstsalon, Nuremburg

1998

- Vít Cimbura - Galerie Ars Temporis, Klagenfurt

- Vít Cimbura - Clocks and Chairs, Pikartská věž, Úštěk, CZ

2004

- Vít Cimbura - Pendeluhren. Galerie Pragerkunstsalon, Nuremburg

2009

- Vít Cimbura - Chairs, Clocks, Photographics, Museum of Art and design Benešov near Prague

 

Selected group exhibitions:

1986

- Židle 86, Nová síň Gallery, Prague

1987

- Studio Atika, The Karlova St Gallery, Prague

1988

- Interior and Furniture Design, Blue Pavilion Gallery, Prague

- Young Ones for the Young, Central Bohemian Museum, Roztoky near Prague

- Studio Atika - Interior Objects, Gallery Na Můstku, Prague

- Studio Atika - Galerie pod podloubím, Olomouc, CZ

1989

- Salon of Applied Art by Prague Artists ’89, Congress Palace, Prague

- Atika and Guests, The Karlova St Gallery, Prague

- Atika Studio, Neotu Gallery, Paris

- Atika Studio, Gallery V.I.A., Paris

- Atika Studio, Contra Forma Gallery,  Berlin

1990

- Möbeldesign aus Europa, Museum of Decorative Arts, Kölln am Rhein, Germany

- Heim und Handwerk, Regina Haus, Munich

- 5. Objekt & Design - Möbel Avantgarde Verkaufs-Schau, Munich

- Paths to Postmodernism, Museum of Decorative Arts, Prague

- Atika - Kunstrai 91, Amsterdam

- Designergruppe Atika, Gallery Tiller, Vienna

- Atika Prague, Gallery Binnen, Amsterdam

1991

- Universal Czechoslovak Exhibition in Prague, Exhibition Grounds, Prague - Holešovice

1992

- Objekt contra design – Atika, Moravian Gallery in Brno – Museum of Decorative Arts, Brno, CZ

- Atika - Objekt contra design, Forum Exhibition Hall, Prague

- Object du Désir, Clara Scremini Gallery, Paris

1993

- Acquisitions of Contemporary Applied Art 1981 – 1992, Moravian Gallery in Brno – Museum of Decorative Arts, Brno, CZ

1994

- Salone Internazionale del Mobile, Milan

1995

- Designale, Munich

1999

- Czech Interior and Furniture Design 1989 – 1999 - Art. design. interier, National Gallery in Prague – Trade Fair Palace

- Signum Design - Czech Design 1980 – 1990, Museum of Decorative Arts in Prague

2001 – 2002

- Scene of  the Crime - 20th century Design from the Collection of the Moravian Gallery in Brno – Museum od Decorative Arts Brno, CZ

2002

- About the Chair, House of Art, Opava, CZ

- Chairs Other Than Seating, Seating Other Than Chairs, Regional Museum, Mikulov, CZ

2003

- The Czech Chair -Art & interior 4, National Gallery in Prague – Trade Fair Palace, Prague

2005

- Dreams–Paths–Reality: Czech Design 1990–2005, National Gallery in Prague.  

2007

- Atika 1986 – 1992. Emoce a forma, Bohemian Gallery in Pardubice, CZ

- Atika 1986 – 1992. Emoce a forma, Museum of Art Olomouc, CZ

- Atika - Furniture–Lamps–Objects, Design Centrum of Czech Republic, Brno, CZ

- Atika - Designblok 2007,  Superstudio, Thámova 14, Prague