Pivovar

38

     1.  PANSKÝ
                                                                                        1538/1547 - 1928

 • obec města Hradiště hory Tábor
 • královská komora
 • Albrecht hrabě z Gutšteina
 • Ladislav Popel st. hrabě z Lobkovic
 • Zdeněk Vojtěch Popel kníže z Lobkovic
 • Václav Eusebius kníže z Lobkovic
 • Ferdinand August Leopold kníže z Lobkovic
 • Filip Hyacint kníže z Lobkovic
 • Václav kníže z Lobkovic
 • Ferdinand Filip kníže z Lobkovic
 • Josef František kníže z Lobkovic
 • Ferdinand Josef kníže z Lobkovic
 • Jan Nepomuk Nádherný rytíř z Borutína
 • Ludvík Karel Nádherný rytíř z Borutína
 • Otmar Nádherný baron z Borotína

      V roce 1925 výroba zastavena.

Pivovar v Jistebnici nemohl již konkurovat nepoměrně velkým pivovarům, jako Tábor a proto byl zrušen. Podle výkazu o výstavu piva v roce 1925 , vypilo se v Jistebnici 902 hl jistebnického piva.

Ještě na podzim t. r. uzavřel velkostatek se státním pivovarem v Benešově u Prahy smlouvu o pronájmu budov pivovaru pro sklad piva benešovského. Skladníkem byl Karel Vosátka.     2.  OBECNÍ
                                                                                 právo před 1558, ? - ?1640

 • ???
 •  
 • Pivovar Jistebnice ; Jistebnitz
  16. stol. - 1925 zast. výroba, 1928 zrušen; max. 2 000 hl; TA
  posl. maj. : Otomar svobodný pán Nádherný z Borotína (1865-1928), pivovar byl pronajímán. 

 

1