Potok Cedron

Jistebnicí protékající potok má pro Česko nezvyklý název - Cedron.

Tak se jmenuje podle Starého zákona potok tekoucí pod Olivetskou horou. Jak tedy ten zdejší ke svému jménu přišel?
Vysvětlení nám poskytne legenda vracející se až do doby husitské.
Táborité totiž rádi pojmenovávali místa názvy z bible, a tak jistebnický rodák, husitský hejtman Petr Hromádka, určil, že horní tok říčky, která dnes nese jméno Smutná, bude pojmenován Cedron. Jméno se vžilo a zůstalo potoku do dnešních dnů.