Svatá Máří Magdaléna

Majdalenka-14-2018 web

Kaple sv. Máří Magdalény

V nadmořské výšce 636 m na kopci nad Jistebnicí stojí kaple zasvěcená sv. Máří Magdaléně.
Ve starých dokumentech je občas uváděna jako ,,Církev", což pravděpodobně souvisí s pojmenováním starých dřevěných kaplí - cerkev.
Dnešní budova stojí na místě dřevěné kaple, postavené v roce 1347 Petrem z Rožmberka.
Ke kapli vede podél úvozové cesty od Jistebnice křížová cesta, ale zda vznikla s původní kaplí, se nepodařilo dohled. Jedná se o prosté kamenné kříže s rameny ve tvaru jetelových listů a s obdélníkovými kamennými rámečky v místech křížení.
V součastnosti je jich v nepravidelných rozestupech zachovaných třináct.
Uvádí se, že v 17. století žil u kaple poustevník, jakýsi Matouš Dušek, původně jistebnický měšťan. Jeho mrtvé tělo nalezli lidé v polích blízko Bergerova mlýna ( říkalo se tam v Chotovech) v roce 1675. Bylo mu 70 let.
V roce 1858 byla dřevěná kaple zbourána a tehdejší majitel panství - Jan Nádherný z Borutína - rozhodl, že na jejím místě bude postavena kaple nová, prostornější. Než však došlo ke stavbě, Jan Nádherný zemřel, a proto otcovy plány uskutečnil až jeho syn Ludvík.
Ten nakonec postavil svatostánek skromnější, než se původně uvažovalo.
Kaple sv. Máří Magdalény byla vysvěcena dne 29. září 1861 českobudějovickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Nebyla vybavena příliš bohatě a jako připomínka minulé kaple byl do věže zavěšen zvon, který vznikl přelitím zvonu původního.
Ten byl v roce 1585 vyroben Brikciem z Cymberku. Nový vznikl v díle zvonaře Franze Kuhnera a byl opatřen nápisem: ,,Tento zvon Bohu všemohoucímu ke cti a chvále svatému Michalu archanděli i všem svatým andělům k poctivosti a sv. Máří Majdaleně na Poušti nad Jistebnicí nákladem vší osady slil slovutný Brikcí z Cymberku, zvonař v Novém městě Pražském přičiněním ctihodného kněze Pavla Paminondas Horského, toho času faráře Jistebnického léta 1585 Franz Josef Kuhner ubergross mich 1808."
Příběh zvonu z této kaple je velmi zajímavý. V době 1. světové války byl zrekvírován (prosinec 1916) a odvezen. V roce 1917 se však obecímu úřadu ozval farář z farnosti Bubovice s tím, že zvon získali pro tamní kostel, tedy nebyl rozlit na cenný kov. V roce 1927 se rozhodl Klub jistebnických rodáků zvon koupit a vrátit na původní místo. Protože byl poškozený, přelil a opravil jej zvonař Richard Herold z Chomutova a k původnímu nápisu připojil ještě tento: ,,Klub rodáků Jistebnických mne vzkřísil a vrátil rodnému kraji ".
V současnosti je kaple skromně zařízena a přístupná veřejnosti. Čas od času v ní probíhají koncerty převážně duchovní hudby.