Alenina Lhota

Alenina Lhota je malá vesnice, část města Jistebnice v okrese Tábor. Nachází se asi 4,5 km na sever od Jistebnice. V roce 2011 zde trvale žilo deset obyvatel.

Alenina Lhota leží v katastrálním území Cunkov o výměře 3,45 km2.

Dřívější používaný název vesnice je Alínova, Alinova, Alenova Lhota. Ve 14. století a 15. století Hořejší, Drkulova Lhota, Lhota pod Ostrým. První zmínka o vesnici je z roku 1379, kdy je připomínána jako příslušenství hradu Příbenice. V roce 1380 patřila ves k Jistebnici. Později se stala součástí statku Jetřichovice, a to až do roku 1950. Jméno Alenina Lhota je poprvé uvedeno v zápisech berní ruly v roce 1654. Byly zde vedené tři selské grunty osazené a jen pustý.

Památky:

  • Ve vesnici se nachází kamenná žulová zvonice s prosklenou nikou a s obrázkem světice. Mezi nikou a zvonem je vytesaný tento nápis: LETA PÁNĚ 1900. 
  • V těsném sousedství zvoničky je umístěný zdobný kamenný kříž. Kříž nese dataci 1900.
  • Ve vesnici se dochovaly roubené a zděné stavby lidové architektury. Usedlost čp. 5 U Burdů se nachází u silnice na Cunkov. Jedná se o trojdílnou roubenou stavbu, krytou obnovenou doškovou střechou. V zahradě se nalézá roubená sýpka na vysoké zděné podezdívce. Usedlost čp. 2 se nachází u silnice na Jistebnici. Protější zděný dům čp. 1 má obnovenou šindelovou střechu. Dům čp. 4 pochází z počátku  20. století.

 

Alenina Lhota

02.04.2023