Znak a historie města Jistebnice

Historie a popis znaku města Jistebnice:

První zpráva o Jistebnici je z r. 1262. Kdy byla povýšena na město a kdy dostala znak, není známo, zřejmě se však vyvinul z pečeti s erbem vrchnosti, pánů z Rožmberka. Doložen je pečetěmi od 16. století, podle pověsti prý už v 15. věku.

Město Jistebnice se nachází v  jižních Čechách 12 km na severozápad od svého okresního města Tábora v nadmořské výšce 578 m.

Původní ves poprvé listinně doložena roku 1262 jako trhová osada Stybnitz.

Další vývoj tvaru jména obce:

1347 – Ystebnycz

1352 – Gystebnicz

1379 – opidum Stebnicz

1654 – Gistebnicze

Ve 14. století se osada stala městečkem.

Osada přilnula k učení J. Husa a měla volný průchod víry podobojí.

V letech 1419 – 1420 odešlo mnoho jistebnických občanů do nově stavěného Tábora, tehdy nazývaného Hradiště hory Tábor.

V roce 1850 byla Jistebnice obcí v okrese Sedlec.

V roce 1869 byla obcí v okrese Sedlčany.

Od roku 1880 patří Jistebnice do okresu Tábor.

Nejstarší část městského archivu v Jistebnici sepsal koncem minulého století, podobně jako v Táboře, velký jihočeský historik Dr. August Sedláček.

Archiv obsahuje mnoho listin počínajíc roku 1506, což dokazuje, že se Jistebnice těšila zvláštní přízni nejen králů českých, ale zejména u Lobkoviců.

Znakem města je od 13. století červená pětilistá růže se zlatým jádrem a zelenými listy na stříbrném štítě.

Popis znaku:

Na stříbrném štítě je rožmberská červená pětilistá růže se zlatým semeníkem a zelenými lístky kališními. Na pečetích je důsledně vyryta růže s dvojí řadou okvětních lístků.

Erb města:

Pečeť města:

Jistebnice-pecet-ruze

17. října 2011 byl Jistebnici navrácen statut města. 

Webové stránky města Jistebnice: Úvod - Město Jistebnice