Vlásenická lípa

Vlásenice

Název památného stromu: Vlásenická lípa
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia Scop.)
Číslo ústředního seznamu: 308011.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Vlásenice u Makova
Číslo parcelní pozemku: KN 88
Popis lokality: strom roste v osadě Vlásenice, na soukromém dvorku nemovitosti, nacházející se na jižním okraji osady vpravo od komunikace směrem na Jistebnici.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 820 cm (obvod v r. 1940 činil též 820 cm). Zdravotní stav: strom je v podstatě znovu obrostlým torzem, s velkou dutinou v kmeni. V roce 2000 bylo provedeno ošetření dutiny a rekonstrukce jejího zastřešení, bezpečnostní vazba a zdravotní řez v koruně.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, stáří.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
Zajímavosti: stáří stromu bylo odhadnuto Dr. Hnízdem na 500-600let. V dutém kmeni se často usídlují včely a podle pověsti se v dutině kmene kdysi mohla otočit jalovice. Dutina se dnes pomalu zavaluje a snižuje. Traduje se, že lípa byla vysazena v roce upálení Mistra Jana Husa a od této pověsti se odvíjí i další název – Husova lípa. Ze stromu byly odebrány vzorky tkáně, strom byl naklonován a sazenice byly opětovně vysazeny na lokalitách v okolí Jistebnice.