Tvůrcům svobody

PD_27_File_002web

Pomník národního osvobození a padlým rodákům z Jistebnice a okolí.

Dne 10, 11 a 12. května 1926 postaven pomník, který je ozdobou města. 

Pomník národního osvobození a padlým rodákům z Jistebnice a okolí byl slavnostně odhalený v Jistebnici 27. června 1926 . 

Dílo akademického sochaře J. V. Duška. 

 

Napsali jsme na pomník stručný nápis: Tvůrcům svobody! nikoliv: padlým vojínům! a umělec, který pomník vytvořil, nepojal jej jako kámen náhrobní, nýbrž jako symbol ostražitosti, pohotovosti, odhodlání a národní obětavosti.

Junák, s měkkými slovanskými rysy tváře, pozorně a pátravě hledící do dáli, pokojně sedící, ale připravený k obraně, s okutým cepem v rukou, toť symbol bojovníka, bojovníka jakých na tisíce vydal zvláště náš jihočeský kraj, bojovníka, z jakých vytvořena mohutná a nepřemožitelná vojska Žižkova.

Napsali jsme na pomník: Tvůrcům svobody, poněvadž každý z našich drahých padlých přispěl svou hrdinností, svým utrpením i svou smrtí k dílu osvobození, a zvolili jsme pro pomník symbol národního bojovníka, aby všichni budoucí měli na paměti, že každý je povinen hájiti to, co otcové vybojovali.

Boj, který mi budeme bojovati, nemusí být s okutým cepem v ruce, a oběť, kterou mi vlasti přineseme, nemusí býti oběť života na poli válečném.

Udržíme svobodu bez skutečných bojů, budeme-li všichni svorně pro vlast pracovati.

Vzpomeňme nyní ještě jednou všech těch 117 padlých rodáků-hrdinů, jejichž jména jsme vyryli do desek u pomníku, a poděkujme jim znovu za jejich oběť pro vlast a národ.

Nechť tento pomník hlásá věkům jejich čest a památku!

Eugen Parisek, t. č. předseda klubu rodáků města Jistebnice a okolí v Praze

 

Více informací o pomníku naleznete v rubrice - Spolky - Klub rodáků města Jistebnice a okolí v Praze. 

 

12-09-2007 005 web

12-09-2007 006web