Cunkov

Cunkov (německy Zunkau) je malá vesnice, část města Jistebnice v okrese Tábor. Nachází se asi 5 km na sever od Jistebnice. Je zde evidováno 9 adres. V roce 2011 zde trvale žilo osm obyvatel.

Cunkov je také název katastrálního území o rozloze 3,45 km2. V katastrálním území Cunkov leží i Alenina Lhota, Javoří a Ounuz. 

Dřívější název byl Žunkov. První písemné zmínky o vesnici jsou z roku 1547, kdy byla součástí Jetřichovického panství. Později se stala součástí nadějkovského panství. V roce 1654 zde bylo vedeno sedm hospodářství, čtyři hospodářství byla selská. V roce 1664 při dělení nadějkovského panství byl Cunkov připojen ke Starcově Lhotě. Poté byl v roce 1673 opět připojen k Jetřichovicům, se kterými sdílel společné osudy až do zrušení správy. 

Památky:

  • Ve vesnici se v ohradní zdi nachází kaple s šestibokou dřevěnou zvoničkou.
  • Naproti kapli se nalézá v terase kamenný kříž. Kříž nese dataci 1896. Nad podstavcem je nika, ve které je umístěná soška světice. Nad nikou je špatně čitelný nápis na plechové tabulce.
  • U příjezdové komunikace ve vsi se nachází drobný kříž  na kamenném podstavci. Z nápisu na tabulce je čitelný pouze začátek: MNE V PRÁCI OSVĚŽÍŠ
  • Další drobný kříž také na kamenném podstavci se nachází ve vesnici. Na jeho kulatém štítku je tento nápis: Pochválen Buď Pán Ježíš Kristus 
  • Ve vsi se dochovalo několik lidových stavení. Na jihovýchodním okraji vesnice se nachází venkovská usedlost čp. 1 U Petráňů. Dům je datovaný rokem 1904. Starší zděná komora byla postavena v roce 1818. Dvůr uzavírá klenutá brána, v horní části zdobená kapličkovou nikou. V severovýchodní části vesnice se nachází venkovská usedlost čp. 11.
  • Technickou zajímavostí je železobetonový stožár elektrického vedení z 20.–30. let 20. století. 

Čertovo břemeno je skalní útvar na katastru Cunkova, části města Jistebnice v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Čertovo břemeno se nachází na území stejnojmenného mikroregionu mezi vesnicemi Cunkov a Ounuz jižně od sportovního areálu Monínec a asi 1 km jihovýchodně od vrcholu Javorové skály. 

Podle Čerova břemena se označuje typ vyskytující se v Jihovýchodní části středočeského plutonu. Jedná se o durbachity (tj. tmavé minerály bohaté syenity až granity). Tyto durbachity typu Čertovo břemeno vystupují na povrch v celé jižní části Sedlčanska. Skalní tvary Čerttova břemena bylyformovány vlivem dlouhodobých erozních procesů. 

Dle pověsti čert, který letěl s těžkým břemenem, již v tomto místě nemohl dále, a tak si chtěl odpočinout. Uviděl skalní výchoz a zastavil se na něm. Jak tam stál, tak pod tíhou břemene obtiskl své kopyto do skály. Za pozůstatek po čertově odpočinku je považován důlek na vrcholku skalního výchozu.

Podle jiné verze chtěl čert skálou zničit stavbu kostela v Nadějkově, ale zjistil, že přiletěl pozdě a kostel je již vysvěcen. Ze vzteku pak u Cunkova mrštil balvanem k zemi.