Nehonínská lípa

Nehonín 1

Název památného stromu: Nehonínská lípa
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
Číslo ústředního seznamu: 308017.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Orlov u Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 672
Popis lokality: obrůstající torzo stromu se nachází u zemědělské usedlosti na severním okraji osady Nehonín, strom není běžně přístupný veřejnosti. V sousedství rostou další mohutné stromy, které uvedený strom částečně kryjí.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 672 cm
Zdravotní stav: torzo stromu s rozsáhlou dutinou, po provedení zdravotního řezu v r. 1998 dochází k úspěšné regeneraci, v r. 2004 byl proveden zásah s cílem stabilizovat obrůstající větve a byla vyčištěna i rozsáhlá dutina v kmeni stromu.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, stáří.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.