HLEDÁ SE LAUDOVO LOUTKOVÉ DIVADLO

SC01316-1321_2022-08_1

LAUDOVO  LOUTKOVÉ  DIVADLO

Z vyprávění jsem se doslechl o loutkovém divadle, jehož scénu, loutky a dekorace s nadšením navrhl a částečně i realizoval Richard Lauda z Jistebnice.

V roce 1933 při slavnostním otevření Sokolovny bylo napsáno v novinách „Český jih“ toto:

„Průběh slavnostního otevření byl důstojný a povznášející sebevědomí i důvěru do budoucnosti.

Prohlídka Sokolovny uspokojila i ty nejnáročnější, ba v mnohém účelností a praktičností překvapila.

Tak hned v řešení místa nádherného loutkového divadla zvěčnělého mistra Laudy, provedl vždy vynalézavý br. Flígr čin, jenž svojí původností a opravdu užitečným způsobem zaslouží zvláštní pozornosti a uznání.

Jistebnické děti mají nádherné umělecké loutkové divadlo Laudovo jako odkaz dobrého něžného  táty, jež jim vtipný bratr Flígr dovedl neobyčejně šťastně umístiti do pravého ,,dětského koutečku‘‘, kde často budou jejich srdéčka vyzváněti slavnostní hrany radosti a šťastné blaženosti.“

Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi

Dočetl jsem se, že loutkové divadlo by mělo být uloženo v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. V tomto muzeu však mají pouze několik Laudových originálních návrhů dekorací pro rodinná loutková divadla.

Z evidenční karty: „scénické návrhy byly vytvořeny z podnětu PhDr. Jindřicha Veselého, který je zamýšlel vydat  jako sériové tištěné dekorace pro domácí loutkové divadlo u nakladatele J. Otto v Praze. Z neznámých důvodu k realizaci nedošlo.“

 MLK je v roce 1974 darovala Marie Laudová.

Hledá se ztracené Laudovo divadlo 

Je možné, že toto divadlo kdosi uschoval a s velkou pravděpodobností se nachází stále v Jistebnici.

Pokud má někdo o tomto jedinečném divadle nebo místě jeho uložení informace, ozvěte se, prosím, na email: cimbura1@seznam.cz nebo kontaktuje starostu města.

Své místo by jistě mohlo najít např. v Pamětní síni Richarda Laudy v Jistebnici.

Děkuji. S pozdravem J. Pešek

 

LAUDOVO LOUTKOVÉ DIVADLO

29.04.2024 Návrhy dekorací pro rodinná loutková divadla ze sbírky MLK. U dekorace města (SC 1316 – SC 1321) je následující poznámka: pro TJ Sokol Jistebnice – v tomto případě se tedy snad jedná o model/ předlohu pro větší scénu. Obdobná poznámka je u SC 1315.