Stromy u Polednů

Drahnětice

Název památného stromu: Stromy u Polednů
Vyhlášení: 8.8.2001
Počet jedinců: 3
Druh dřeviny: 2 duby letní (Quercus robur L.) a 1 lípa malolistá (Tilia cordata Mill.).
Číslo ústředního seznamu: 308091.1/3, 2/3, 3/3.
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Drahnětice
Číslo parcelní pozemku: KN 49
Popis lokality: západní okraj louky navazující na statek. Stromy byly zasazeny pravděpodobně na hranici pozemků jako hraniční stromořadí, z něhož se zachovala pouze část (celkem 4 stromy), zbytek byl v minulosti pokácen. Pozemek má jižní expozici a nachází se na severním okraji obce Drahnětice.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: dub: 340 cm, dub: 262 cm, lípa: 345 cm.
Zdravotní stav: stromy zdravé, s mírnými příznaky prosychání větví v důsledku husté koruny; u prostředního dubu příznaky počátku hniloby u paty kmene.
Důvody ochrany: dominanta obce, mohutnost stromů.
Ochranné pásmo: ovál s vnější hranicí 35 m od okraje kmene stromů.
Zajímavosti: stromy byly pravděpodobně vysazeny v období let 1870-1893, patrně vždy u příležitosti narození dítěte v rodině Františka Poledne. Stromy jsou zachyceny i na snímku z roku 1934.