Krbcova lípa

Lípa v Jistebnici

Název památného stromu: Lípa v Jistebnici (též Krbcova lípa).
Vyhlášení: 18.4.1973
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: 1 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
Číslo ústředního seznamu: 308009.1/1
Obec: Jistebnice
Katastrální území: Jistebnice
Číslo parcelní pozemku: KN 175
Popis lokality: strom roste na soukromé zahradě za domem č.p. 81, jehož průčelí je na náměstí v Jistebnici a není veřejnosti přístupný.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 415 cm
Zdravotní stav: v roce 2000 byl proveden zdravotní řez a odlehčení poškozené větve, u které se začala projevovat hniloba.
Důvody ochrany: mohutný vzrůst, který pohledově částečně zaniká v okolní zeleni.
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.