Sluneční hodiny

092N

 

SLUNEČNÍ HODINY

V dávných dobách měřili lidé čas hlavně podle slunce. Vstávali s jeho východem, obědvali, když bylo na obloze nejvýše, a západ pro ně znamenal konec práce a čas k odpočinku. Když potřebovali den rozdělit na více úseků, posloužily jim sluneční hodiny.
Výtvarně velmi zajímavé a dobře zrekonstruhované sluneční hodiny najdeme přímo ve městě na zdi domu čp. 92 (farní úřad).
Jejich původ lze snad datovat až do konce 18. století. Jedná se o figurální motiv, kdy číselník je umístěn na obvodu pláště postavy.