Léto 1932 v Padařově u Lososů

Padarov-20

Léto 1932 v Padařově u Lososů

Dědeček Losos Josef, maminka Anežka, babička Barbora

Fotografii zhotovily Závody "VENUS" Praha-Karlín, Riegrova 8