Bohumil Krbec

1983, Oslavy 20 let trvání VÚ 3834 v Jistebnici u příležitosti DNE ČSLA, velitel plk- Bohumil Krbec - 1

Bohumil Krbec

Na stránkách České a slovenské obce dělostřelecké vyšlo oznámení: „Vážení dělostřelci, s hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 8. 2. 2016 odešel ve věku nedožitých 82 let Rytíř dělostřelectva plk. v. v. Ing. Bohumil KRBEC, zakládající a dlouholetý příslušník 9. samostatného raketometného oddílu v Jistebnici, kde prošel funkcemi náčelníka topografické a povětrnostní služby, náčelníka štábu a jehož velitelem byl od roku 1979. Svoji vojenskou pouť ukončil v roce 1992 na Správě raketového vojska a dělostřelectva Západního vojenského okruhu v Táboře. V našich vzpomínkách zůstane jako vynikající odborník raketového vojska, dobrý, obětavý člověk a skvělý kolega a kamarád. …“