Kamenný most

Kamenný most u Votrubů

Kamenný most v Táborské ulici u Votrubů byl postaven v roce 1884.

V roce 1884 zřízen za pomoci okresu nový most přes potok v Táborské ulici a započalo se štětováním oné části náměstí, jež se rozkládá mezi kašnou, poštou a radnicí, mimo to v době té zřízeno několik nových městských svítilen.

Socha - 3 web

Socha sv. Jana Nepomuckého je datována do poloviny 19. století. Socha světce je provedena v tradičním zobrazení. Socha se nacházela na mostě přes potok Cedron, dnes je umístěna v budově čp. 167 (Vlašský dům nebo Starý zámek) v Jistebnice v síni Richarda Laudy.

HISTORICKÝ VÝVOJ

Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století.

POPIS

Socha sv. Jana Nepomuckého bývala postavena na mostě, po odstranění zídek při rekonstrukci mostu byla odstraněna. Již popis v evidenční kartě z roku 1976 se uvádí, že "plastika sv. Jana Nepomuckého je uložena v čp. 167 do klenutého výklenku v pamětní síni Richarda Laudy v Jistebnici. Toto umístění je provizorní a tato skutečnost nezpůsobuje ochranu místa uložení.

Litinová kolorovaná socha má výšku 93 cm, se svatozáří 113 cm, výška odstupněného soklu o čtvercové základně, pevně spojeného se sochou, je 7,5 cm. Stojící světec v podživotní velikosti je zpodobněn s tělem mírně esovitě prohnutým, se vztyčenou hlavou prakticky bez pootočení, s velmi mírným náklonem k levému rameni. Hlavaje zakryta vyšším biretem, zpod něho vyčnívají bohatě zvlněné kratší hnědé vlasy. Brada je široce vroubena hnědým plnovousem spojeným s knírem pod nosem. Pravá ruka prakticky volně spuštěna svisle dolů, ohnuta pouze v zápěstí, zčásti sevřenou dlaní podpírá patu kříže. Levá paže v lokti ohnuta do vodorovné polohy, dlaň s mírně ohnutými prsty přidržuje zhruba v polovině šikmo uložený kříž s tělem Ukřižovaného Ježíše Krista, opatřeného stejně jako kříž hnědým nátěrem a svislou zlatou palmovou ratolest se sedmnácti listy. Koleno pravé nohy je vysunuto vpřed. Světec je oděn do tradičního kanovnického šatu — přes ramena přehozena almuce šedé barvy, se silně vrapovaným reliéfem kožešiny, vzadu od jejího okraje visí copánky. Almuce je na hrudi mírně rozevřena a okraje se přetáčejí, spodní strana aimuce je tmavě červená, v horní části je sepnuta zlatou obdélníkovou sponou se dvěma trojúhelnými otvory. Od spony visí dva konce zlaté šňůry se střapci. Zpod aimuce splývá hluboko pod kolena bílá bohatě zřasená rocheta, v dolní části zdobně lemována krajkovou bordurou s kroužkovým vzorem, která u krku vyčnívá z almuce do límce. Zpod rochety až k podstavci spadá černá klerika, zpod ní vyčnívají špičky hranatých bot. V obou stranách krkuje osazena dopředu nakloněná drátěná kruhová svatozář spěti hvězdami, která je svou velikostí působí silně disproporčně.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století je projevem intenzity kultu sv. Jana Nepomuckého, patrona vodních toků. Objekt také významně zhodnocoval své prostředí, před přemístěním do interiéru síně Richarda Laudy v Jistebnice. Památková ochrana se vztahuje na sochu sv. Jana Nepomuckého, jenž odpovídají pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.